Brezmejen si!

ZAUPAJTE SEBI!

31.10. 2013


Eden pomembnejši aksiomov NLP pravi: »Vse vire, ki jih potrebuješ, imaš že v sebi«; ne nanaša se le na konkretne veščine ali spretnosti, temveč tudi na naše vrednote, sposobnosti presoje in sprejemanje pravih odločitev.

Živimo v času in skupnosti, kjer s(m)o posamezniki velikokrat bolj usmerjeni »svetovanje drugim«, kako naj se spremenijo, popravijo, prilagodijo… da bodo končno ok, da bodo lahko »sodili zraven« kot pa v sprejemanje drugih in …sebe!

Temu z veseljem pritegnejo korporacije, politiki in razne kvazi »avtoritete« s postavljanjem standardov, ki jih praktično ni moč doseči… brez da bi potrebovali druge.

Toda; če iščemo potrditev naših sanj, ciljev in dejanj zunaj nas, stopamo v svet vrednot drugih, vrednot, ki podpirajo cilje in interese drugih… in misel, da bi imeli cilji, vrednote in načrti drugih kakorkoli poziven učinek na doseganje vaših ciljev, sanj, želja, odločitev… se pre-mnogokrat izkaže kot naravnost utopično razmišljanje, ki prinaša v srca grenkobo in nemoč.

ZAUPAJTE SEBI!

Ste enkratno, čudežno, popolno in edinstveno bitje, zmožno doseči in preseči kakršne koli lastne omejitve ali ambiciozne cilje… za katere se boste odločili. SAMI.

Vsako odločitev bo vesolje po zakonu privlačnosti podprlo. S pravo mislijo v pravem času, s prijateljem, z idejo…

Zato… sanjajte, preizkušajte in spreminjajte… sebe. Na bolje. Na vaš način.

In na tak način tudi najlažje podpiramo druge, ki se spreminjo... zase.