Brezmejen si!

Kaj je NLP?

NLP ali Nevro-lingvistično programiranje je danes v svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja. Je nov pristop v komunikaciji in osebnem razvoju. Je raziskava komunikacije, človeškega vedenja in procesov, ki ga krmilijo. Posebna pozornost je namenjena raziskovanju uspešnosti in modeliranja odličnosti v vedenju. Bistvo NLP–ja je, da raziskuje, kaj točno je tisto, kar nekoga naredi najboljšega v tistem, kar dela, in išče optimalne načine, kako lahko ljudje nasploh dosežemo odlične ali celo vrhunske rezultate.


NLP ponuja niz zelo praktičnih tehnik, ki se jih naučimo enostavno in z lahkoto. Z uporabo NLP tehnik lahko postanemo dober komunikator in dosežemo učinkovitost na vseh področjih našega življenja in dela. NLP nas uči, kako nezavedne procese kreiranja odličnosti naredimo zavedne in kako omogočiti vsem ljudem, da te procese sprožijo in razvijajo. Omogoča nam razumevanje o tem, kako se ustvarjajo vedenjski vzorci. Pomaga nam na enostaven in prijeten način nadomestiti tiste vedenjske vzorce, ki nas ovirajo, z novimi vedenji, ki nas bodo pripeljala do želenega cilja.


NLP zagovarja načelo, da imamo ljudje vsa sredstva in možnosti za kakršne koli spremembe. Ne ukvarja se z diagnostiko človeških pomanjkljivosti in zmot, temveč je neposredno usmerjen k ciljem in rezultatom ter k njihovi čim prejšnji uresničitvi. Nauči nas, kako se spreminjati na boljše in pomagati drugim, da storijo enako.


NLP odkriva nam lastne modele mišljenja, učenja, motivacije in osebnega razvoja. Predstavi nam načine, kako sprejemamo in obdelujemo informacije ter kako le-te vplivajo na naše vedenje.

NLP prepoznava naše omejitve, ki smo si jih postavili sami. Uči nas izkoristiti širok nabor možnosti, ki se nam ponujajo na vsakem koraku pred nami. Prav s tem pa nam ponuja dostop do uspeha na vseh področjih, ki se jih lotimo. NLP vsebuje dinamične metode, ki nas pripeljejo do zelo močnih,pozitivnih in kreativnih stanj zavesti, s pomočjo katerih lahko dosežemo cilje na katerem koli področju našega življenja, celo na tistih področjih, ki so se do zdaj zdela nedosegljiva in nedostopna.

Na vrh

Kaj omogoča NLP?

  • Razumeti, kako delujejo naši možgani, kako ljudje oblikujemo misli, se učimo, se motiviramo in kako se spreminjamo. NLP nam pomaga razumeti, kako ljudje sprejemamo informacije in kako jih obdelujemo, kako do njih prihajamo in kako se to odraža v našem vedenju. NLP je ključ za odpiranje in reševanje uganke, kako realizirati svoje potenciale skozi krepitev in razvoj pozitivnega vpliva na lastna razpoloženja in stanja zavesti, in na ta način na zmožnost, kako vplivati na rezultate svojih naporov v življenju.
  • Razumeti, kako ljudje komuniciramo, načine kako se omejujemo ali ustvarjamo širši obseg izbora, nadzora in uspešnega delovanja.
  • Osvojiti aktivne in udarne tehnike, kako delovati uspešno in kako doseči stanje zavesti, v katerem se bomo počutili polni pozitivnih virov moči, samozaupanja in energije. Znanja in veščine NLP-ja so uporabne v katerikoli poslovni situaciji. NLP nas opremi z znanjem za ustvarjanje boljših odnosov med ljudmi in upravljanje z njimi. Pridobljene veščine nam omogočajo, da razumemo in vemo kako razmišljajo naši poslovni partnerji.
  • Osvojiti: tehnike in veščine priprave in izvedbe učinkovite ter prepričljive predstavitve, tehnike in veščine pogajalskih spretnosti, kreativnega mišljenja, tehnike oblikovanja in doseganja ciljev, tehnike priprave učinkovitega in zlasti prepričljivega oglasnega gradiva, tehnike motiviranja sebe in drugih, veščine vodenja...

Komu je NLP namenjen? Kakšne so možnosti uporabe NLP-ja?

NLP je vsesplošno uporaben. Uporabljajo ga: podjetniki, managerji, vodilni in vodstveni delavci (spodbujanje ustvarjalnosti v timu, oblikovanje identitete podjetja, gradnja boljših odnosov med zaposlenimi, odkrivanje potencialov posameznika), učitelji in predavatelji (obvladovanje strahu pred šolo, učne težave, motivacija, oblikovanje boljših strategij učenja in poučevanja), zdravniki (boljša komunikacija s pacientom, obvladovanje stresa), osebni svetovalci (poglobitev v razgovor, učinkovitejše postavljanje vprašanj), prodajalci in tržniki (kreativno komuniciranje s trgom in strankami, doseganje boljših prodajnih rezultatov), kadrovniki (dober intervju, boljše svetovanje, ocenjevanje zaposlenih) in posamezniki (osebni razvoj, samomotivacija, uspešnost na vseh življenjskih ravneh).

Na vrh

Kaj je NLP?