Brezmejen si!

Delavnica: Mala šola govorice telesa

Verjetno ste že ugotovili, da ljudje ne povedo vedno vsega, kar mislijo ali čutijo. Še več, včasih se svojih pravih čustev niti sami ne zavedajo.

Že Albert Mehrabian, pionir med raziskovalci govorice telesa, je ugotovil, da se pri sporočanju prenese na sogovornika le 7% besedilnega sporočila, medtem ko ostalo prestavljata govorica telesa in intonacija povedanega.

To ni presenetljivo, če se zavedamo, da smo se ljudje tisočletja našega obstoja sporazumevali z mimiko, telesnimi gibi in grlenimi glasovi, saj se je govor razvil šele, ko so se naši možgani povečali za 3x! Govor tako zgodovinsko prestavlja dokaj »mlado« pridobitev človeškega bitja, zato so v nas še kako zakoreninjene in aktivne povezave med čustvi in občutki ter našim telesom.

Spretni komunikatorji se zavedajo, da je branje telesne govorice večkrat pomembnejše od izbire besed; pa naj gre za poslovno ali zasebno okolje.

Ker je govorica telesa sestavljena iz vrste znakov, ki lahko v različnem zaporedju pomenijo različno, vas vabimo na delavnico, na kateri boste osvojili veščine, kako iz govorice telesa prepoznati sogovornikove misli in čustva v zvezi s tem kar govori ali s tem, kar mu predstavljate vi.

Delavnica vključuje tudi napredne NLP tehnike aktivacije pozitivnih telesnih stanj.

Vsebina delavnice

 • Ozadje govorice telesa, (ne)resnični miti branja telesne govorice
 • Ustvarjanje dobrega stika s sogovornikom s pomočjo telesa (rokovanje, telesna drža)
 • Osnove govorice telesa
 • Značilni telesni gibi in njihovi pomeni (telo, roke, noge, obraz)
 • Telo kot medij sporočanja – preberimo, kakšna čustva, misli in odnos se skrivajo za posameznimi gestami
 • Problemski sestanki in pomoč telesa pri premagovanju le-teh
 • Telo kot orodje vplivanja – kako drža in geste vplivajo misli in čustvovanja mojih sogovornikov
 • Telo kot moja pot do pozitivnih čustvenih stanj znotraj mene
 • Vaja,vaja, vaja...

Urnik in lokacija delavnice

Delavnica bo ponovno potekala 3. junija 2015 v Ljubljani v sodelovanju s NLP4UM, d.o.o..

Komu je delavnica namenjena?

Razumevanje govorice telesa je spretnost, ki bi jo potrebovali vsi, saj smo na tak ali drugačen način vedno v interakciji z drugimi, še posebej pa je namenjena:

 • tistim, ki želite vzpostaviti pristnejše odnose v domačem in delovnem okolju
 • vodjem in prodajnikom, katerih narava vsebuje veliko osebnih stikov z ljudmi
 • staršem in vzgojim delavcem, kot orodje za podporo pri delu z otroci
 • vsem, ki se večkrat znajdete pred nerazumljivimi odločitvami in reakcijami sogovornikov, ki jih niste predvidevali
 • predvsem pa vsem, ki želite s pomočjo novih znanj ugotoviti čustvena stanja sogovornikov in z njimi razvijati harmonične in sodelujoče odnose

Po končani delavnici boste

 • lažje in enostavneje ustvarili dober prvi vtis ter navezali pozitiven odnos z neznanci
 • razumeli (čustveni) odnos sogovornikov do tega, kar jim govorite, predlagate
 • prepoznali iskren in manj zanesljiv besedni odziv
 • znali vsebi priklicati po zitivno čustveno stanje, ki je temelj uspešnega nebesednega komuniciranja

Delavnico bo vodila Helena Zajec, INLPTA trainer, poslovni in osebni coach.

Prijava in informacije

PRIJAVITE se lahko na naši strani www.NLP4UM ali  TUKAJ, ali pa nam pišite na info@brezmejen.si.

Za več informacij ali za dogovor o izvedbi izobraževanja nas lahko:Kotizacija in plačilo

Kotizacija za seminar znaša 120,00 €, poravnate pa jo lahko do seminarja na TRR izvajalca. V kotizacijo so vključena gradiva, potrdilo o udeležbi in osvežitev med odmori.

Popusti:

 • ker nismo davčni zavezanci, že ob prijavi prihranite 22% DDV!
 • zgodnja prijava: -10% (do. 25.5. 2015)
 • samoplačnik - fizična oseba: -10%
popusti se seštevajo.


Odjave sprejemamo pisno, najmanj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 15% manipulativnih stroškov. V primeru neudeležbe brez odjave zaračunavamo polno kotizacijo.