Brezmejen si!

Priporočilo št. 4 - IMEJTE JASNO PREDSTAVO, KAJ ŽELITE DOSEČI

»Ali bi mi lahko povedali, kam moram, da pridem od tod?«

»To je predvsem odvisno od tega, kam hočeš,« je rekla Mačka.

»Ni mi kaj prida mar, kam…« je rekla Alica.

»Potem je vseeno, kam greš,« je odgovorila Mačka…

(iz Alica v Čudežni deželi, L. Carroll)

Veliko ljudi se, kot Alica, znajde v komunikaciji v zanki »problemskega« razmišljanja; torej česa ne želimo, kje ne maramo več biti, kako bomo nekaj preprečili, dopovedali… ali pa enostavno nimamo jasne predstave, kaj želimo doseči in zato pustimo sogovornika »hladnega«.

Do nesporazumov ali neučinkovite komunikacije običajno prihaja, ker govornik nima jasne predstave:

 1. kaj želi, da se zgodi kot rezultat komunikacije, dialoga,
 2. kako »dostaviti« informacijo na način, da ga drugi sprejme, razume in reagira.

Vsi ves čas komuniciramo, od rojstva do smrti, pa še vedno preseneča, koliko ljudi zamenjuje »govorjenje« s »komunikacijo«. Namen komunikacije je praviloma odziv, neka reakcije na drugi strani… torej komuniciramo, da vplivamo. In če nimamo jasne predstave – kako bomo vedeli, da smo na pravi poti?!

Zato tako kot na drugih področjih življenja tudi v komunikaciji velja:

 1. imejte jasen cilj in podredite komunikacijo temu!
 2. pozorno spremljajte, ali vas vaš način komuniciranja pelje k cilju ali stran od njega!
 3. bodite pripravljeni spreminjati načine in poti, da vas končno ena pripelje tja, kamor želite priti!

Jasen cilj v komunikaciji (naročimo) PA PIVO?

 • Pozitivni cilji -> cilji naj bodo v trdilni obliki: povejte, kaj želite, in ne česa nočete; možgani namreč nikalnic ne »procesirajo« in zanikane izjave postanejo lahko nezavedna navodila, ki vas vodijo ravno v napačno smer!
 • Aktivni cilji -> razmislite, kaj boste sami storili, da boste prepričali sogovornika; ne pričakujte, da bodo drugi kaj storili za vaš cilj. Cilj naj bo znotraj vašega polja vplivanja. Ne pozabite: drugih ne moremo spreminjati, spreminjamo lahko le sebe in tako vplivamo na druge!
 • Podrobni -> imejte jasno predstavo, kaj je odziv, ki ga pri sogovorniku iščete, in kakšen jezik / metodo boste uporabili; odgovorite si na vprašanja: kdaj? kaj? kako? kje?
 • Imam dokaz -> določite skalo, po kateri boste ocenili uspešnost komunikacije: npr. 0 – sploh nisem ničesar dosegel… do 5 - izteklo se je tako, kot sem načrtoval.
 • Viri moči -> preverite, ali imate dovolj virov osebne moči (npr. potrpljenje, nekonfliktnost ipd.) in znanj (taktik), da lahko ustrezno komunicirate (npr. ali zasledujem asertivnen dialog ali v moj cilj usmerjen dialog; poznam pravila komunikacije z ljudmi slik, zvokov, občutkov ipd.)
 • Obseg cilja -> cilj naj bo realen in ravno prav velik: dosegljiv v določenem času in določenih okoliščinah; vsega ne morete rešiti z enim pogovorom, a pot do cilja se vedno začne s prvim korakom; če pričakujete preveč, boste nezavedno »pritiskali« na sogovornika in tudi če dosežete premik v pravo smer, lahko to zaradi cilja, ki je predaleč v času ali prevelik v obsegu, to spregledate.

V NLP pozivamo tudi, naj bodo cilji ekološki; naj bodo spremembe, ki bodo nastale, ko bo cilj dosežen, dobre za vas, za sogovornika in njegovo okolje (dom, delovno okolje).

Pravi način komunikacije?

 • zlato pravilo: preden spregovorite, razmislite! Povejte le to, kar mislite in vam je resnično pomembno. Manj = več!
 • poskrbite za svoje pozitivno stanje in ne pozabite, 55% sporočila prenašamo preko govorice telesa, energije
 • preden začnete, poskrbite najprej za dober stik!
 • jasno izražajte spoštovanje do sogovornikovega načina razmišljanja; velja namreč »ni potrebno, da se strinjam, da te lahko razumem in sprejmem!«
 • dvoje ušes in ena usta – uporabljajte dobesedno
 • izberite asertivno komunikacijo (win-win) ter pozitivno izražanje
 • izogibajte se neprimernim vprašanjem
 • trdilni, aktivni stavki namesto negacij in pasivnega izražanja
 • prilagodite način in besede ljudem slik, zvokov ali občutkov (podrobneje v naslednjem priporočilu)
 • opustite moraliziranje (to je le vaš pogled na stvar), obtoževanje in kritiko; tako le zakrkne slušatelja, »napihnete« problem, rešitvi ali drugačnemu stanju pa niste nič bližje.

Ohranite v zavesti: komunikacija je vedno dvosmerna; vse kar rečem, storim / opustim, vpliva na drugega in njegove reakcije.
Zato si vzemite čas in natančno premislite KAJ želite v komunikaciji in KAKO se boste tega lotili.

In če kljub pripravi in trudu ni uspelo: spremenite taktiko! Če je važen cilj, potem ste svobodni, da izberete različne poti do njega.

»Definicija norosti: Početi iste stvari na enak način in pričakovati drugačen rezultat?!«

Ne verjemite nasvetom. Niti ne zamahnite z roko. Vabim vas: PREIZKUSITE. Vsaj 7x, v različnih situacijah. Potem imate izkušnjo (novo znanje) in ne le mnenje (kaj jaz menim, da je res, pa za to ni pravega dokaza)

©Helena Zajec

za brezmejenSi

ps. več o ciljih in zgledi pa na izkustvenih delavnicah BrezmejenSi

Če ste morda zamudili prva PRIPOROČILA UČINKOVITE KOMUNIKACIJE:


Priporočilo št. 1:   Najpomembnejše - vzpostavite DOBER STIK 

Priporočilo št. 2:   Dvoje ušes in ena usta - podpora AKTIVNEMU POSLUŠANJU 

Priporočilo št. 3:   Izogibajte se NEPRIMERNIM VPRAŠANJEM