Brezmejen si!

O avtorici programov

Helena Zajec je NLP certificirana trenerka z mednarodno INLPTA licenco, NLP mojstrica in NLP Praktik. Izvaja NLP treninge ter  izobraževanja s področja osebne in poslovne  komunikacije, čustvene stabilnosti, prodaje in osebnega razvoja, vodenja, upravljanja s s časom ter karizmatičnega javnega nastopanja. 

Na več 50 izobraževanjih šolala že preko 600 slušateljev. 

Deluje tudi kot osebni in poslovni coach in tako omogoča svojim slušateljem hitrejšo pot do aktivacije novih znanj v praksi.


Kot univerzitetna diplomirana ekonomistka je v svoji raznoliki karieri pridobila praktične izkušnje s področja poslovodenja, vodenja prodaje in marketinga v zasebnih in državnih podjetjih (Slovenska knjiga, Studio Moderna, Telekom Slovenije, Najdi.si in drugi), sodelovala je v mednarodnih projektih, programih sanacij in združevanja družb.


Pri delu se je vsakodnevno srečevala z izzivi vodenja ter tipično stresnimi situacijami, kijih je dandanes v času krize v prodajnih oddelkih še posebej veliko. Tako dnevno uporablja veščine motiviranja in navduševanja zaposlenih; velikokrat deluje tudi kot osebni coach in mentorica svojih sodelavcev.


Ker novi, demokratični odnosi ter globalne tržne razmere v ospredje postavljajo posameznika in njegovo sposobnost sodelovanja in vključevanja v time, so znanja in veščine karizmatičnega, odprtega komuniciranja postale nepogrešljive ne le v prodajnih timih, temveč predvsem v vodenju različnih posameznikov k skupnemu cilju.


Zato se je odločila svoje bogate izkušnje, nadgrajene z znanjem komunikacije, deliti z drugimi kot samostojna predavateljica, trenerka ter poslovni in osebni coach na področju komunikacije in osebne rasti.


Helena se v zadnjih letih poudarjeno posveča raziskovanju človeške narave in uma ter vpliva le-teh na področje motivacije, upravljanja s stresom, psihodinamiko skupin in osebnostno rast ter kako se vse to na pozitiven ali negativen način manifestira v različnih organizacijskih okoljih.


Kot del osebnega poslanstva pripravlja izobraževalne programe za vsakega izmed vas; kako izboljšati medosebne odnose in komunikacijo v poslovnem in zasebnem življenju, jih podpreti z naprednimi tehnikami in strategijami osebne rasti, ki lahko prav v vsakem izmed nas okrepijo tisto, kar je v nas najboljšega in nam omogočijo bogato in zadovoljno življenje brez spon preteklosti.


Znanje s področja komunikacije, dialogike in karizmatičnosti je izpopolnjevala v različnih institucijah, med drugim je uspešno opravila vse stopnje Dialogike I, II in III v holističnem centru Karnion ter več prodajnih treningov mednarodno priznane izobraževalne hiše Merkuri.


Je nosilka več mednarodnih licenc s področja nevro lingvističenega programiranja (NLP Diploma, NLP Praktik, NLP Mojster, NLP v praksi, INLPTA trainer), najučinkovitejše šole uspešnega in navdihujočega komuniciranja, ki postaja v ZDA in ponekod v Evropi del če ne že zahtevnih pa gotovo priporočenih kompetenc vseh, ki delajo z ljudmi na področju vodenja, prodaje, marketinga, izobraževanje in osebne rasti.


Svoje znanje je nabirala pri dr. Richardu Bandlerju, Anthonyiju Robbinsu, v Sloveniji pa pri asistentih obeh ustanoviteljev NLPja; pri dr. Aleksandru Šinigoju (asistent Richarda Bandlerja) ter pri Milanu Vujasinoviču (asistent dr. John Grinderja), ki je tudi edini New Code NLP trener v Sloveniji.


Trenersko NLP licenco pridobila pri mednarodnem INLPTA združenju, pod mentorstvom ge. Nade Mulej, eni prvih trenerk NLP pri nas ter dr. Berta Feustla, predsednika mednarodnega NLP združenja.