Brezmejen si!

ČUDOVITA MOČ JEZIKA - 3 dnevna delavnica


Besede in različnost njihovega razumevanja od nekdaj buri duhove; navdihuje pesnike,vžiga ljubezni ali povzroča vojne. Uporaba pravih besed nemalokrat ključno vpliva na kvaliteto odnosov, ki jih bomo razvili z drugimi; pa naj gre za delovno ali zasebno okolje; komunikacijo z neznanci ali nam ljubimi osebami.

Na dveh delavnicah boste spoznali, kako lahko različna uporaba jezika vpliva na motiviranost in pripravljenost na sodelovanje drugih z vami; še pomembnejše pa, da boste na delavnicah ozavestili dejstvo, da smo (pre)večkrat z negativnimi notranjimi monologi sami sebi največja omejitev do srečnega življenja, zato se bomo seznanili z nekaterimi učinkovitimi strategijami, kako preko tega.

1. Komunikacijski šumi in Mentalni filtri - Sita človeškega uma pri komunikaciji z drugimi in s seboj!

Mentalni filtri so načini in metode, kako si naš um »interpretira« različne informacije; vsak od nas pa je pri interpretaciji inovativen. Človeku lastni meta programi delujejo kot filter; eden ključnih razlag, kje se 80% izrečenega / slišanega / videnega izbriše, popači ali posploši, kar je največkrat razlog za neverjetna nerazumevanja, nesporazume in celo negativno nastrojenost med ljudmi.

Pa vendar; filtri so le filtri in kakor smo se jih skozi življenje naučili uporabljati, jih lahko z znanjem in treningom prepoznamo in prilagodimo. Ravno tako se lahko naučimo »menjati stile« in tako postajamo bolj fleksibilni in odprti za komuniciranje z različnimi posamezniki v različnih okoliščinah.

Vsebina:

 • Ena beseda, različni pomeni
 • Izgube v komunikaciji: kako nastajajo in kako se jim izogniti - postavimo PRAVA vprašanja
 • Meta programi – kaj so, kako nastajajo in kako jih prepoznamo pri sebi in drugih
 • Predstavitev 6 ključnih tipologij, ki pogojujejo razlike glede načina razmišljanja, odločanja, motivacije in aktivacije
 • Manifestacija različnih tipologij v delovnem in zasebnem okolju
 • Delavnica:
   • prepoznajmo sebe v različnih okoliščinah
   • izdelajmo svoj načrt uporabe meta-programov
Delavnica vam prinaša:
 • Razumevanje, da so besede zgolj "sredstvo", ne pa vsebina sporočanja;
 • Znanje, kako prepoznati mentalne filtre in bolje razumeti sogovornikovo obnašanje
 • Ozavestili boste svoje »omejujoče« mentalne filtre in se naučili, kako jih spreminjati, da vas bodo v življenju podpirali ter vam omogočili fleksibilnost. Pomagajo tudi pri razumevanju vaših lastnih vrednot, prepričanj in vedenj;

Že pred delavnico PREVERITE nekajsvojih osnovnih filtrov –izpolnite vprašalnik in prejeli boste svoj osebni profil!

Kreativna komunikacija in asertivnost v medosebnih odnosih

Kreativna komunikacija kot govornikova spretnost uporabe jezik ter sposobnost, da prilagaja izbor besed in osebno naravnanost situaciji in okoliščinam primerno, postaja čedalje bolj cenjena veščina.

Svet sestavljajo različni posamezniki, ki jih srečujemo v zelo različnih okoliščinah in prava beseda ob pravem trenutku je spretnost, ki v vodenju, vzgoji in grajenju odnosov ali lastnem soočanju z izzivi življenja ločuje povprečne od odličnih.

Izpilite svoj jezik, obogatite ga in osvojite človeška srca!

Vsebina:

 • Osnovne človeške potrebe v procesu komuniciranja
 • Kaj prinašajo v našo komuniciranje pozitivizem,optimizem, kriticizem
 • Aktivno poslušanje in moč pohvale
 • Agresivno, pasivno, asertivno izražanje – kje sorazlike
 • Besede, ki vas in druge podpirajo, in besede, kiradirajo
 • Metafore, citati, humor in zgodbe – ključ do podzavesti in človeških src
 • Delavnica: povejmo drugače!

Na delavnici boste pridobili razumevanje, kako vplivati na ljudi in osebno izkusili, kako izbor besed isto vsebino spreminja v različna sporočila, kar ključno vpliva na sogovornikovo in / ali lastno motiviranost in zavzetost. Na vajah boste preizkusili nekaj jezikovnih tehnik, ki jih uporabljajo najboljši trenerji (coachi), motivatorji ter karizmatični vodje pri pridobivanju ljudi na svoj stran.

Delavnce so namenjene

Vsem,ki pri svojem delu ali v osebnem življenju veliko delate z ljudmi; še posebej,če ste v vlogi vzgojitelja, motivatorja, prodajnika ali vodje. Prav toplo ga priporočamo tistim, ki želite graditi odprte, tople in dolgotrajne odnose,temelječe na iskreni skrbi in pozitivni naravnanosti. Naj bo vaša družba prijetna izkušnja!

Prijava in informacije

Delavnici bosta potekali novembra 2015 v Ljubljani.

Delavnico bo vodila Helena Zajec, Certificirana in licencirana NLP trenerka, poslovni in osebni coach.